Krangler om livet etter Trump


Krangler om livet etter Trump

Under Donald Trump var budskapet «Amerika først». Under Joe Biden er det «Amerika er tilbake». Hva betyr det for et mer ambisiøst og selvstendig Europa?