Kraftigste nedgang i markedsverdien av noterte aksjer siden finanskrisen


Kraftigste nedgang i markedsverdien av noterte aksjer siden finanskrisen

Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) falt med 25,1 prosent, eller 686 milliarder kroner, i første kvartal, ifølge SSB.
Les mer om: