Kraftig vind skapte kaos i Oslo


Kraftig vind skapte kaos i Oslo

Kraftig vind i Oslo-området førte til at flere tok kontakt med politiet for å melde fra om flygende gjenstander. Flere hundre husstander var også uten strøm.
Les mer om: