Kraftig nedgang i salget av sportsutstyr


Kraftig nedgang i salget av sportsutstyr

Salget av sportsutstyr over disk falt med over 12 prosent i første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Norsk Sportsbransjeforening.