Kraftig nedgang i antibiotikabruken i Norge


Kraftig nedgang i antibiotikabruken i Norge

Siden 2012 har det vært en nedgang på 32 prosent i total antibiotikabruk i Norge. Nye tall viser at regjeringens strategimål om antibiotikabruk nå er nådd.
Les mer om: