Kraftig irritasjon i Frp


Kraftig irritasjon i Frp

Fremskrittspartiet krever en garanti for å få opp aktiviteten i oljenæringen og leverandørindustrien raskere enn hva regjeringen har lagt opp til.