Kraftfusjoner i nord påvirker bredbånd


Kraftfusjoner i nord påvirker bredbånd

Nordkraft og Hålogaland Kraft drøfter fusjon. Det kan få betydning for Hålogaland Kraft Bredbånd.
Les mer om: