Koronakrisen kan gi reduserte tiltaler og straffer


Koronakrisen kan gi reduserte tiltaler og straffer

Hensynet til «å holde hjulene i gang» i samfunnet, inkludert rettsvesenet, må trolig veies opp mot hensynet til å straffe alle tiltalte for hvert bidige punkt.