Kornproduksjonen går opp


Kornproduksjonen går opp

Årets kornavling blir bedre enn snittet de siste årene. Totalt blir årets norske kornavlinger på 1,27 millioner tonn.