Korforbundet inn i Norsk musikkråd


Korforbundet inn i Norsk musikkråd

Gradvis tettere samarbeid har ført til ny tillit og nærmere 20 år med splittelse er forbi. Mye tyder på at også Norges korpsforbund blir med.