Kongsberg Gruppen er på storjakt etter software-eksperter


Kongsberg Gruppen er på storjakt etter software-eksperter

Skal styrke forsvarsvirksomheten i det statseide allmennaksjeselskapet med 100 nye software-utviklere.