Komplett tar en «Amazon» og skal nå begynne å selge alt fra klær til kaffe