Kommuner misforsto Helsedirektoratet – innførte ulovlig tiltak


Kommuner misforsto Helsedirektoratet – innførte ulovlig tiltak

 Flere kommuner erkjenner å ha innført ulovlig besøksstans i boliger til utviklingshemmede, skriver VG. Årsaken skal være at de misforsto Helsedirektoratets retningslinjer.