Kommunene er blitt flinkere til å sikre trehusene


Kommunene er blitt flinkere til å sikre trehusene

I de fleste norske byer finnes det gamle, verneverdige trehus. Det er en konstant kamp for myndighetene å sørge for at de ikke brenner ned.