Kommunen krever million-erstatning fra Troms Kraft