KOMMENTAR: Usikkerhet rundt behovet for digital kompetanse i oljenæringen