KOMMENTAR: Fremtiden er digital. Men den kommer ikke av seg selv