KOMMENTAR: Digitalisering som inkluderer, ikke ekskluderer