KOMMENTAR: Dataeierskap innebærer ikke alltid ansvar