KOMMENTAR: Akson: Prosjektet har for høy risiko med for mange uavklarte problemstillinger