- Kom uten utesko


- Kom uten utesko

Hva er riktig og hva er feil i «The Crown»s fremstilling av kongefamiliens liv? Dronning-eksperten svarer.