Kleven Bergh får ikke tilbake jobben som politimann


Kleven Bergh får ikke tilbake jobben som politimann

Den sparkede politimannen anket avgjørelsen til lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett har nå forkastet anken.
Les mer om: