Kjendiser med opprop om likestilling og fattigdom


Kjendiser med opprop om likestilling og fattigdom

Over hundre kjendiser har sluttet seg til et opprop hvor de krever at verdensledere gjør noe med kjønnsdiskriminering og forbindelsen det har til fattigdom.
Les mer om: