Kjører på så lenge det er sild å kjøpe(pluss)


Kjører på så lenge det er sild å kjøpe(pluss)

Sildeinnsiget til Kvænangen har igjen blåst liv i virksomheten ved Nergård Sild i Senjahopen. Siden nyttår har mottaket tatt på land 6.000 tonn sild.