Kjøp og bruk av elbil har bidratt til avgiftstap på 25 milliarder kroner til staten


Kjøp og bruk av elbil har bidratt til avgiftstap på 25 milliarder kroner til staten

I 2019 regner regjeringen med å ta inn 47 milliarder kroner i ulike avgifter på kjøp og bruk av bil. Elbiler har bidratt til å kutte inntektene med en tredel.
Les mer om: