Kjære helsearbeidere


Kjære helsearbeidere

Åpent brev til alle helse- og omsorgsarbeidere.