Kirken tømmes for prester – Norge kan mangle 200 om fire år


Kirken tømmes for prester – Norge kan mangle 200 om fire år

Den norske kirke er ikke attraktiv nok som arbeidsplass, slår en ny rapport fast. Svak ledelse og en utydelig «merkevare» får noe av skylden.
Les mer om: