Kinesisk studie: Blodtype kan spille inn på hvor lett du rammes av Covid-19


Kinesisk studie: Blodtype kan spille inn på hvor lett du rammes av Covid-19

En forhåndsstudie fra Kina kan gi ny innsikt i forholdet mellom blodtype og hvor hardt man rammes av coronaviruset.
Les mer om: