Katastrofalt når fotballen forsvinner


Katastrofalt når fotballen forsvinner

For sårbar ungdom er det krise når organisert trening forsvinner. For med den går rammer og krav og muligheter for å oppleve mestring.