Kaos i Hongkong


Kaos i Hongkong

Hongkong utsetter høring av ny lov etter demonstrasjoner.