Kan naustet på Bokn få stå?


Kan naustet på Bokn få stå?

FORVALTNING: Det er stor interesse for saka om naustet til Jan Kristian Bokn. Det er både på godt og vond. Godt, fordi det viser at mange engasjerer seg i det dei ser som urett. Vondt, fordi den offentlege forvaltninga ikkje har verka slik innbyggjarane kan forventa.
Les mer om: