Kan joik brukes som terapi?


Kan joik brukes som terapi?

«Ingenting kan komme så nært hjertet som joiken». Dette var et uttrykk som gikk igjen da forskere spurte folk med samisk bakgrunn om hvilken betydning joik har i livet deres.