Kan angst behandles gjennom tarmen?


Kan angst behandles gjennom tarmen?

En oppsummering av forskningen på feltet peker mot at probiotika og kostendringer kanskje kan brukes som behandling mot angst.
Les mer om: