Kampen om ytringane


Kampen om ytringane

Den offentlege debatten er i større og større grad på sosiale medium. Kven skal få lov til å halde mikrofonen?