Kåret til Norges beste hotell


Kåret til Norges beste hotell

Statsadvokaten i Agder vil vente på Riksadvokaten før de tar stilling til om Viggo Kristiansen kan løslates fra fengsel.