Justervesenet: – Norwegian bruker ulovlige bagasjevekter


Justervesenet: – Norwegian bruker ulovlige bagasjevekter

Passasjerer ble ilagt 750 kroner i gebyr, fordi selskapet påsto at håndbagasjen veide for mye, men måleutstyret som ble brukt, var ikke lovlig.
Les mer om: