Jusprofessor om NAV-skandalen: Fyrer løs mot juridisk kollaps


Jusprofessor om NAV-skandalen: Fyrer løs mot juridisk kollaps

Professor Hans Petter Graver tar et brutalt oppgjør med det politiske presset og sviktende dømmekraft i rettsapparatet – i NAV-saken. Han fremmer rammende kritikk av landets høyesterettsjustitiarius.
Les mer om: