Johnson setter døren på gløtt for 3 millioner Hongkong-innbyggere


Johnson setter døren på gløtt for 3 millioner Hongkong-innbyggere

Storbritannias statsminister åpner for at nesten tre millioner hongkongkinesere kan komme til Storbritannia. Kina advarer mot innblanding.