Jo, kutt i norsk oljeproduksjon reduserer klimagassutslipp


Jo, kutt i norsk oljeproduksjon reduserer klimagassutslipp

Vi i miljøbevegelsen er kraftig lei av å lære opp oljelobbyister, debattanter og politikere i kildebruk.