- Jeg har tjent mye penger på dette


- Jeg har tjent mye penger på dette

Stein Winge fikk Heddakomiteens ærespris.
Les mer om: