Jeg har latt frykten styre


Jeg har latt frykten styre

Det er vanskelig å ønske seg tilhørighet til et land hvor mennesker jobber så hardt for å få meg til å føle meg mindre verdt, basert på min hudfarge.