- Jeg ble frisk. Kritikerne mener jeg ikke hadde «ekte ME»


- Jeg ble frisk. Kritikerne mener jeg ikke hadde «ekte ME»

Det har vært en femdobling i antall pasienter med diagnosen ME på sju år.