Jan Birkeland: PS5, ny Mac-CPU, tester og Cyberpunck


Jan Birkeland: PS5, ny Mac-CPU, tester og Cyberpunck

Jan Birkeland fra Computerworld gjeste Digitaliseringspådden. I dagens sending blir det diskutert en rekke interessante forbrukerprodukter. Stay tuned!
Les mer om: