Jan Arild Ellingsen søker direktørjobb i Helse Nord