Jagland refser Stoltenberg i bok


Jagland refser Stoltenberg i bok

Thorbjørn Jagland bruker god plass i sin nye bok på å hudlfette Jens Stoltenberg for skittent maktspill, manglende strategiske evner og illojalitet.
Les mer om: