Jackon og Unger må få utvikle seg


Jackon og Unger må få utvikle seg

– Vi må unngå å bygge boliger nært inntil etablert industrivirksomhet. Det er som en bestilling på fremtidige konflikter, og vil kunne legge dramatiske begrensninger på bedrifters utviklingsmuligheter.
Les mer om: