Ivar Tollefsens kjøp av leiegårder granskes


Ivar Tollefsens kjøp av leiegårder granskes

Kjøp av 600 leiligheter skal ha gått under myndighetens radar.