Inviterer til strømforlik


Inviterer til strømforlik

Frp er villige til å fravike sine primærstandpunkt for å få til et bredt forlik med andre partier om strømstøtte.