Intetsigende blogger-roman


Intetsigende blogger-roman

Det er ikke så lett å forstå hensikten med Annijors romandebut.