Interpol slettet etterlysning av bedragerietterlyst


Interpol slettet etterlysning av bedragerietterlyst

Interpol har hevet etterlysningen av 44 år gamle Umar Farooq Zahoor som er etterlyst som en hovedmann bak bedrageriet av 60 millioner kroner mot Nordea.
Les mer om: